Willen, denken, voelen, weten

Wegwijzer dillemma

E-tools - werkwijze

Via onze website kan met een door ons verstrekte code worden ingelogd. De code bepaalt welke vragenlijst wordt aangeboden.

Na het invullen van de vragenlijst vindt een persoonlijke terugkoppeling plaats, waarin uw profiel nader wordt toegelicht.

Tevens kan daarbij worden aangeven of begeleiding bij de vertaalslag naar de praktijk gewenst wordt geacht.

LIFE Languages™:
Communicatieprofiel

Dilemmamanager: Persoonlijkheid profiel

Life Languages waardemeter