Ontwikkelpunten

Teams kennen allerlei soorten ontwikkelpunten, zoals:

  1. ontbreken van gemeenschappelijk teamdoel;

  2. door roddelcultuur ontbreken van eenheid in functioneren;

  3. de communicatie loopt niet goed;

  4. veel teamwijzigingen maken ineffectief;

  5. steeds een nieuwe leidinggevende genereert lethargie;

  6. acceptatie van elkaars kwaliteiten en diversiteit;

  7. teamleden houden zich niet aan afspraken;

  8. afdelingen onderling werken niet samen.

Coaching - teams

Teamcoaching trajecten hebben ten doel inzicht te verkrijgen over elkaars identiteit en bijbehorend gedrag.

Wat zijn de dilemma`s in het bereiken van de beoogde gezamenlijke doelstellingen?

‘De krachten bundelen’ is een veel gehoord motto in teams. De centrale vraag hierbij is echter of men bereid is de teamhistorie, de eigen barrières en competenties binnen het team te willen onderzoeken.

TOPVIEW coacht teams middels een aantal teambijeenkomsten, waarbij de inhoud en het aantal bijeenkomsten afhankelijk zijn van de vraag van de opdrachtgever. Veelal maakt een teamscan onderdeel uit van een teamtraject. Het team leert aan de hand van een specifiek programma hoe groepsprocessen werken. Hoe beïnvloedt men vanuit eigen kracht het teamproces en hoe kan een ‘wij’-gevoel worden gecreëerd.

Teamtrajecten vinden op alle niveaus binnen een organisatie plaats. Uit eigen ervaring zijn wij er overigens van overtuigd dat echte verandering pas begint bij veranderbereidheid van leidinggevenden en directie.

Teamscan

Alle leden van een team worden individueel met hetzelfde assessment getest, waarna individuele testbesprekingen plaatsvinden. Op basis van dit materiaal wordt een team-analyse opgesteld welke de basis vormt voor een navolgende plenaire teambijeenkomst.