Video

Deze video geeft perfect weer hoe wij weer "fun" brengen in vastgelopen situaties.


The Fun Theory - VW Sweden

 

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
Breng dan geen mensen bijeen
Om timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen
Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel evenmin plannen mee
Maar leer eerst mensen te verlangen
Naar de eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupery

Coaching - organisaties

Organisatiecoaching is het inspireren, ontwikkelen en faciliteren van collectieve leerprocessen binnen organisaties, waardoor organisatiedoelstellingen worden bereikt. Het collectieve leerproces vindt plaats tijdens interactie met en tussen meerdere leden van de organisatie.

Het uitgangspunt van TOPVIEW is hierbij het creƫren en verankeren van actieve betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers met de missie van de onderneming.

Als organisatiecoach begeleidt TOPVIEW veranderprocessen door het ontwikkelen van een vruchtbare dialoog tussen management, medewerkers en klanten. Kern van dit proces is het bewustmaken, verbinden of opsporen van discongruenties tussen de waarden van de organisatie en die van de medewerker(s). Er worden wegen aangegeven om deze weer met elkaar in overeenstemming te brengen.

TOPVIEW wordt ondermeer ingezet bij cultuur ontwikkeltrajecten, het verankeren van missie en visie in de organisatie, het ontwikkelen van communicatie/samenwerking binnen managementteams en tussen afdelingen.

De eerste stap in een traject is het onderzoeken en vaststellen van de verandervraag en op basis daarvan opzetten van een veranderaanpak. Vervolgens wordt deze verder uitgewerkt met behulp van diverse interventies, opzetten van projectgroepen, werkconferenties, coaching, intervisie etc.