Het proces

Individuele coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: 

Locatie

De individuele coaching trajecten vinden veelal plaats in onze coachingsruimte.

Coaching - individueel

Professionals hebben op bepaalde momenten in hun loopbaan de behoefte bewust een keer stil te staan bij 'dilemma's' binnen hun zakelijke en persoonlijke context.

Individuele coaching richt zich op het optimaal verder ontwikkelen van authentiek, competent gedrag. Wie ben je, wat wil je en wat doe je? Hoe om te gaan met de dilemma’s die het leven van professionals en leiders uitdagend, beslissend, confronterend en verrijkend maken?

Hoe ga je om met leiderschap, durf je je te positioneren of laat je je door de situatie leiden of kom je niet tot het nemen van beslissingen. Durf je jezelf te zijn en vanuit persoonlijke en unieke kracht te werken?

‘Individuele coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot authentiek, competent gedrag’.

Het totale proces samengevat: