Inhoud programma ‘Ontdek FeedBack!

Vier bijeenkomsten (vier dagdelen), waarin op interactieve wijze de principes van feedback worden uiteengezet. Vanuit de theorie wordt de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk gemaakt, waarbij de deelnemers ook hun eigen casus inbrengen.
Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever kan een team scan of individueel e-assessment onderdeel uitmaken van dit programma.

Om het geleerde te vertalen naar de dagelijkse praktijk wordt tussen de bijeenkomsten intervisie onder leiding van een coach gepland. Intervisie is hierbij een onontbeerlijk professioneel instrument om ‘Ontdek FeedBack’ duurzaam te kunnen verankeren.

Specialties - feedback

‘Ontdek FeedBack!’ Het is een cadeau!

Feedback leren geven en ontvangen is winst! voor uw onderneming. Feedback vergroot namelijk persoonlijke – en organisatie effectiviteit.

Uw organisatie leert hiermee professioneel te communiceren en daarmee ingesleten patronen in communicatie, samenwerking, de omgang met klanten en operationele processen te doorbreken. Hierdoor komen leidinggevenden en hun medewerkers meer in hun kracht te staan, waardoor competenties gericht ingezet worden en de cohesie binnen een professionele context wordt versterkt.

Ons FeedBack programma is een positief, inspirerend en praktisch programma. Hierin worden methodes en tools aangeboden die u in de hectiek van alle dag effectief kunt inzetten ter bevordering van uw eigen effectiviteit en die van de organisatie.

De leereffecten van dit programma zijn:

  1. Inzicht krijgen in eigen kracht en de impact daarvan op de omgeving;
  2. Verhogen van de persoonlijke effectiviteit;
  3. Meer effectieve communicatie en samenwerking;
  4. Verhogen van de klantgerichtheid (intern en extern).

Feedback ontvangen en leren geven is ‘a way of living’; een waarderende aanpak om te leren en te veranderen.