Kernwaarden

Voor het succesvol coachen van organisaties, teams en individuen gaat TOPVIEW uit van een drietal kernwaarden:

‘Gras groeit niet harder door eraan te trekken’.

 

Coaching - intro

Wat is coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze een veranderproces inspireert. Het is een instrument om dilemma’s in jezelf, het team of binnen de organisatie te doorbreken en daarmee professionele effectiviteit te bevorderen.

TOPVIEW coacht op drie nivo’s, te weten op organisatie-, team- en individueel nivo.

 

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.”
Galileo Galilei 1564-1642