Het Nieuwe Werken, door Jeroen Zeeuwen

Het nieuwe werken

Specialties - HNW scan

‘Het Nieuwe Werken’ is een ontwikkeling die past binnen het huidige tijdbestek van toenemende individualisering en professionalisering. Medewerkers krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Is uw onderneming wel geschikt en/of klaar om in deze ontwikkeling mee te gaan?

TOPVIEW brengt met de HNW-scan (digitale enquête) alle relevante dimensies van HNW in kaart, waaronder de motivatie, verwachtingen en behoeften bij uw medewerkers ten aanzien van HNW. Dit resulteert in een succes- en risicoanalyse.

Voordelen:
Los van technische en economische aspecten belicht de HNW-scan met name de menselijke factor, waardoor werk gerelateerde klachten, verzuim, verloop en ongewenst gedrag kunnen worden voorkomen.